RF Hopping Code 控制器特色

遙控器S-RC-WPB-025JS

 • 電壓 12-24VDC
 • 繼電器接點最大承受功率 3A/120VAC: 3A/24VDC
 • 開門延遲時間1, 3, 5,10 秒
 • 尺寸 83 x 62 x 30 mm

S-TM-WPB-100

 • 遠端遙控器
 • 尺寸 54.5 x 29.5 x 12 mm

S-TM-WPB-025JS

 • 表面式安裝的外出開關
 • 不銹鋼面板
 • 塑膠材質外露盒
 • 尺寸 115 x 40 x 32 mm

S-TM-WPB-025JS

 • 面板式外出開關
 • 不銹鋼面板
 • 塑膠外露盒
 • 尺寸 130 x 130 x 49.5 mm

WPB-100

WPB-025JS

WPB-900