PBA-600

  ◆ 輸入電壓: 12或24VDC
  ◆ 描述: 外出推把,表面處理為鋁陽極電鍍或光澤綠
  ◆ 尺寸: 600 x 66 x 61.5mmPBA-860/860DE

  ◆ 輸入電壓: 12或24VDC
  ◆ 描述: 外出推把,表面處理為鋁陽極電鍍或光澤綠,適於門寬36 英呎
  ◆ 尺寸: 875 x 66 x 61.5mmPBA-1067DE

  ◆ 輸入電壓: 12或24VDC
  ◆ 描述: 外出推把,表面處理為鋁陽極電鍍或光澤綠,適於門寬42英呎
  ◆ 尺寸: 1067 x 66 x 61.5mm


PBA-1600/1860

  ◆ 輸入電壓: 12或24VDC
  ◆ 描述: 外出推把,雙色LED燈(紅/綠色),表面處理為鋁陽極電鍍或光澤綠,適於門寬36 英呎
  ◆ 尺寸: 875 x 66 x 61.5mm